“It takes a village, daar geloof ik heilig in” (Dutch)

“It takes a village, daar geloof ik heilig in” (Dutch)

Ze klikt op ‘E-mail verzenden’. Een milliseconde later arriveert haar oproep in de mailbox van een aantal Nederlandse televisieomroepen. Er is veel te weinig aandacht voor wat de samenleving kan doen om verbinding te maken met vluchtelingen, vindt de Haarlemse. Daar mag het in de media vaker over gaan. Een reactie blijft uit, maar voor Liesbeth en haar vijf vriendinnen verandert dat niets. Hun warme band met de familie Tsegay uit Eritrea is sterk: “De klik is er echt, dat maakt het makkelijk”.

Begin 2020 zag Liesbeth Berkouwer (50) toevallig een oproep van Samen Hier; er werd gezocht naar groepen in Haarlem. Ze legde het voor aan haar vriendinnen die ze al kent uit haar studententijd in Amsterdam. Ze besloten er samen voor te gaan. Op de vraag waarom Liesbeth het initiatief nam, komt geen uitgesproken antwoord. Ze doet vooral mee omdat ze een deel van haar leven invulling wil geven met iets betekenen voor een ander. Daarom ook dat ze al een jaar of vijf regelmatig in het weekend pleegzorg biedt aan een jonge jongen. “Je kunt veel impact maken als je iemands kring uitbreidt, als je mensen helpt hun plek te vinden. It takes a village, daar geloof ik heilig in.”

“Voor vluchtelingen geldt dat des te meer”, vervolgt Liesbeth op serieuze toon. “Je wordt in een ander land neergezet, je moet daar aarden. Dat kan niet makkelijk zijn”.  Ze vindt het mooi om te zien hoe iedereen in de groep op haar eigen manier een steentje bijdraagt en invulling geeft aan het contact met de familie met vijf kinderen. De een houdt bij wat er in de vakanties in Haarlem te doen is voor de kinderen, een ander gaat wat vaker op bezoek voor een praatje en een kop koffie. Zo vullen ze elkaar goed aan.

Click here to continue reading. Or here for an English translation.

Photo credit: Justice & Peace Netherlands

This interview is part of a series of impact stories that I wrote for ‘Samen Hier’, a community sponsorship program of the Dutch non-profit organisation Justice & Peace Netherlands. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *