Myron Hamming, laat jongeren dromen met liefde voor taal (Dutch)

Myron Hamming, laat jongeren dromen met liefde voor taal (Dutch)

Met het gesproken woord in zijn hoofd en hart trekt Myron Hamming door het land. Hij beroert toehoorders die hij zijn poëzie toevertrouwt. Uit zijn pen op papier, uit zijn mond als muziek; de liefde voor taal klinkt door in elke zin en elk gebaar. Hoe is het zo gekomen voor de jonge stadsdichter van Groningen, de stad die sinds 2016 deelneemt aan Shelter City? En wat hoopt hij te bereiken in zijn werk met jongeren in de jeugd- en verslavingszorg? Een change maker story met een ambitieus gevoelsmens, verbinder en zelfverklaard ‘performend poëet’.

In januari kwam het verlossende woord: Myron Hamming (26) is de komende twee jaar de nieuwe stadsdichter van Groningen. Het was een droom die in vervulling ging. Een golf van aandacht en publiciteit spoelde over hem heen. De trotse Groninger wordt sindsdien steeds vaker gevraagd om zijn spoken word-kunsten te vertonen. Bijvoorbeeld door BNNVARA voor het bekende radioprogramma ‘Spijkers met Koppen’ waar hij een column mocht voordragen. Myron koos om zich te richten tot de jongeren die betrokken waren bij de dodelijke steekpartij vorig jaar op de pier in Scheveningen. Zonder het geweld goed te praten, riep hij op tot “begrip voor onwetendheid die schreeuwt om aandacht.”

Droom op papier

De verbinding zoeken met jongeren doet Myron al enige jaren. Zijn hoogste ambitie is dat taal laagdrempeliger en toegankelijker wordt daar waar de urgentie volgens hem het grootst is: in de jeugd- en verslavingszorg en het reboundonderwijs. Eerder dit jaar gaf Myron, zelf dyslectisch, een workshop voor jongeren met een taalstoornis. Hij sprak met ze over poëzie en hoe dat neerkomt op schrijven wat je bezighoudt. Over het leven dat je hebt, kent en wilt. En dat taal niet iets is wat je moet maar juist mag doen. “Alle jongeren hebben een droom”, is de stellige overtuiging van de geboren en getogen Groninger. “Voor iemand in het regulier onderwijs is de weg daarnaartoe alleen vaak minder hobbelig. Daarom focus ik op groepen die net wat meer steun kunnen gebruiken om hun droom scherp te krijgen. Bijvoorbeeld door deze op papier te zetten en uit te spreken.”

Zijn stadsdichterschap wil Myron invullen met activiteiten op scholen en in de wijken en dorpen van Groningen. Hij maakt zich zorgen over laaggeletterdheid en dalende leesvaardigheid onder jongeren. Spoken word is voor hem een manier om hen te bereiken en het oubollige imago van taal en poëzie om te keren. Hij heeft de wind mee, want de expressieve dichtvorm wint wereldwijd, ook in Nederland, aan populariteit. Dusdanig dat Myrons agenda tot de nok toe is gevuld. “Alles is nieuw en soms zwaar maar dit is mijn droom. Dichten heeft een nieuwe wereld voor mij geopend die ik volledig wil verkennen.”

Click here to continue reading. Or here for an English translation.

Photo credit: Patrick van Wersch

This interview is part of a series of impact stories that I wrote for ‘Samen Hier’, a community sponsorship program of the Dutch non-profit organisation Justice & Peace Netherlands. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *